NOE Å MERKE SEG

Alle har behov for å «merke seg». Firmaer trenger produktmerking og bruker skilt, etiketter og andre typer merker til merking og reklame.
Klubber og foreninger bruker premier og merker til sine arrangementer og medlemmer.
Disse internettsidene viser noen få eksempler på artikler som vi leverer


TYPISKE EKSEMPLER ER:
Produktmerking, Skilt, Metallskilt, Industriskilt, 3D-skilt, Aluminiumskilt, Stålskilt, Støpteskilt, Emaljeskilt, Gravering av skilt,
Selvklebende etiketter, Etiketter på rull, Flagg, Vimpel, Banner, Fasadeskilt, Klistremerker, Reklameetiketter, Strekkodeetiketter, Streamers, Dekaler, Folieskjæring, Logotape, Reklametape, Reklameartikler, Pins, Merker, Medaljer, Premier, Emblemer, Nøkkelringer, Profilklær med logo, brodert logo eller trykket logo.

Vi disponerer et stort produksjonsapparat av høy kvalitet.
Like viktig er den veiledning og de råd vi med vår lange erfaring kan gi våre kunder.
Gi oss flest mulig opplysninger om ønsker og bruksområde så hjelper vi til med å finne en løsnng.


Vennlig hilsen
Produktmerking A/S

Postboks 124, 1378 Nesbru
Besøksadresse: Kirkeveien 185, 1384 Asker
Tlf. 66 98 22 22